Till umu.se

Utbildning

Vaartoe har ingen direkt uppgift att vara ansvariga för kurser inom grundutbildningsområdet vid Umeå universitet, men samarrangerar ibland kurser på avancerad nivå med Samiska studier. Därtill är det en ambition att bistå i det generella pedagogiska arbete som berör den samiska tematiken, samt att personalen, inom ramen för sin ämnesexpertis och vid påkallat behov, deltar i aktuella moment inom universitetets utbildningar.

Forskarkurs Dekolonisering - våren 2016

Under våren 2016 arrangerade Vaartoe en forskarkurs i dekolonisering. Mer information


Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion

Soldäck med studenter utanför Samhällsvetarhuset

Bild: Elin Berge

Kontaktinformation

Vaartoe - Centrum för samisk forskning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär