Till umu.se

Seminariet för samisk forskning

På denna sida presenteras Vaartoes seminarieserie, som går under namnet: Seminariet för samisk forskning.

Om inget annat anges hålls seminarierna i Faepmie/Fatmomakke - stora sammanträdesrummet på plan 4 i Norra beteendevetarhuset, Umeå universitet.

Seminarieschema

Oktober 2017

18 oktober kl 13.30–15.00

Corinna Röver OBS! INSTÄLLT!

Seminarieserie Corinna Röver, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm lägger fram en text inom sitt doktorandprojekt om rationaliseringen av rennäringen, eller "när rennäringen blev en näring".


Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion