Projektpengar till infrastruktur för samiskt audiovisuellt kulturarv

[2018-11-09] Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har tillsammans med Kungliga Biblioteket, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Sametinget, Ájtte och Svenska Filminstitutet fått över 13 miljoner kronor i projektmedel av Vetenskapsrådet. Projektet ”Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb” ska skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet. Projektet ska pågå åren 2019-2021 och projektledare är Patrik Lantto på Vaartoe.

Läs nyheten

Redaktör: Isabelle Brännlund

Adress till nyheten:
http://www.vaartoe.umu.se/nyhet//.cid293598