Makt, motstånd och visioner

[2018-02-08] Moa Sandström forskar om konst som dekoloniserande verktyg. I en intervju till tidskriften Yle lyfter hon fram att samisk artivism både handlar om motstånd mot exempelvis kulturell appropriering, rasism och kolonialism - samtidigt som den tar fasta på och synliggör en proaktiv strävan efter livet i frihet. Den är ”en uppmaning till ett individuellt, kollektivt och globalt paradigmskifte i hur vi relaterar till varandra inklusive planeten”.

Läs nyheten

Redaktör: Isabelle Brännlund

Adress till nyheten:
http://www.vaartoe.umu.se/nyhet//.cid290063