Nyheter

DN Debatt: ”Extremväder kommer att påverka svenska folkhälsan”

2018-08-17

Riddare av tusen äventyr

2018-08-16
I den nya produktionen Riddare av tusen äventyr kommer Potato Potato Scenkonst att ta sin utgångspunkt i avhandlingen ”Den välsituerade flickan: Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940” av Bodil Formark, forskare vid Umeå centrum för genusstudier och koordinator för nätverket Flickfors...

Umeå kraftsamlar kring frågor om framtidens handel

2018-08-15
Handeln står inför stora utmaningar. Hur det nya entreprenörskapet kan utforskas och utvecklas är frågor som intresserar forskare, företag och inkubatorer från Umeå. Den 21-24 augusti gör de gemensam sak och besöker Stockholm Design Week för att diskutera framtidens handel.

1,6 miljoner till studie av samisk hälsa och levnadsförhållanden

2018-08-15
I ett pressutskick meddelar regeringen att man beviljat Christina Storm Mienna och Per Axelsson vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, drygt 1,6 miljoner kronor för att studera hälsa och levnadsförhållanden i det traditionella samiska området.

Arktisk hälsoforskning i Umeå prisas internationellt

2018-08-15
Jack Hildes-medaljen 2018 tilldelas Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Jens Peder Hart Hansen-priset 2018, går till Laila Daerga som 2017 disputerade vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Pågående driftstörning i centrala system och tjänster

2018-08-14
Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt webbplatserna umu.se och intranätet Aurora. Det innebär att startsidan för umu.se är tillgänglig men inte umu.se/utbildning och umu.se/student, samt att samarbetsytorna i Aurora är påverkade.

Stabilt söktryck till Umeå universitet

2018-08-14
Umeå universitet hamnar på tredje plats i riket när det gäller antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

2018-08-13
Lärarhögskolan vid Umeå universitet får regeringens uppdrag att leda ett nationellt arbete med att skapa effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

Dubbelt så många skrivplatser på kunskapsprov för läkare

2018-08-09
Intresset är stort för kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES. Den 13 augusti kl. 09.00 släpps därför 240 extraplatser för det teoretiska delprovet den 8 september. Det innebär att det totala antalet skrivplatser för aktuellt skrivtillfälle mer än fördubblas.

BBC: Christina of Sweden – Queen of Surprises

2018-08-08
Vad vet du om Drottning Kristina? I det senaste avsnittet av BBC World Service The Forum behandlas den svenska drottningens liv och leverne. I expertpanelen hittar vi Kultur- och medievetenskapers Stefano Fogelberg Rota.