Renskötselns interna organisering

Datum: 2018-09-25
Tid: 13.30 - 15.00
Plats: Norra Beteendevetarhuset, 1006 Entréplan
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Vaartoe bjuder in till seminarium med Kristina Labba som tidigare i år disputerade i rättsvetenskap vid UIT, Norges arktiska universitet, på avhandlingen: Renskötselns interna organisering. Under seminariet presenteras utvalda delar av doktorsavhandlingen. Hovudfokus ägnas åt den svenska rennäringslagen. Här ingår bl.a. en presentation av vilka ändamålen med lagen är, hur regleringen av samebyn är uppbyggd och vilka brister författaren har kommit fram till att bestämmelserna om samebyn är behäftade med. Författaren ger även en presentation av hur renskötseln organiseras internt enligt den norska reindriftsloven och inom det samiska siida-systemet. Dessutom ger författaren exempel på vilka likheter och skillnader som förekommer mellan de tre systemen i fråga om renskötselns interna organisering.

Föreläsare: Kristina Labba
Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning
Kontaktperson: Isabelle Brännlund
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender