Till umu.se

Inför liv eller död - Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Datum: 2017-11-29
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi.
Redan 1904 kom Elsa Laulas kampskrift ”In för lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena” där hon ställer krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska folket. Laula Renberg var med och bildade den första sameföreningen på svensk sida och en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet som skedde på norsk sida för 100 år sedan i
Trondheim/Tråante.

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie - Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula Renberg i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen. Konferensdagen kommer att innehålla dels key-notes, dels två sessionspass.
För mer information och anmälningsformulär.


Arrangör: SKOGH - Sveriges kvinno- och genushistoriker, Vaartoe - Centrum för samisk forskning, UCGS - Umeå center för genusstudier, Såhkie - Umeå sameförening och Kvinnohistoriskt museum
Kontaktperson: Åsa Össbo
Evenemangstyp: Konferens
Lägg till i din kalender