Vaartoes kalendarium

Oktober 2018

31 oktober kl 13.30–15.00

Sociala medier i Sápmi: Offentliga platser eller filterbubblor?

Seminarium Textseminarium med Coppélie Cocq, docent Humlab.


November 2018

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp