HeadlineImage

Om Vaartoe

Umeå universitet har en omfattande, tvärvetenskaplig och framgångsrik samisk forskning. År 2000 inrättades Vaartoe - Centrum för samisk forskning av Umeå universitetsstyrelse i syfte att utveckla den samiska forskningen vid universitetet.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning inrättades med med uppgiften att stimulera, koordinera och utveckla forskning med samisk tematik, främst vid Umeå universitet. Vaartoe har en bred verksamhet som innefattar forskning, nätverksaktiviteter, projektansökningar, konferensarrangemang, publikationer, föreläsningar, konferensdeltagande och internationalisering, samt till en del även handledning och undervisning.

Vaartoes uppdrag är att:

  • ta ett universitetsövergripande ansvar för samisk forskning
  • bedriva och utveckla forskning och utbildning med samisk tematik
  • samverka med samtliga fakulteter samt Lärarhögskolan
  • fungera som en resurs i forskning och forskarutbildning
  • skapa en kreativ miljö för samisk forskning
  • åta sig och förmedla forskningsuppdrag
  • hålla seminarier och konferenser om samisk forskning
  • kontinuerligt sprida information om forskningsresultat
  • medverka till internationaliseringen vid Umeå universitet.

Verksamhetsrelaterad information

Här kan du ta del av information som rör   verksamheten.

Instruktion (2011)

Styrelseprotokoll

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser


Kontaktinformation

Vaartoe - Centrum för samisk forskning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär