Dialogseminarium: Kartläggning av rasism mot samer i Sverige

Tid: Torsdag 4:e oktober 08:30 - 17:00 Plats: Staare/Östersund, Clarion Hotel

Seminariet sänds live här

Den 4:e oktober släpps rapporten Kartläggningen av rasism mot samer. I samband med detta anordnas ett seminarium i Staare/Östersund. Tillsammans med representanter för samiskt samhälle, organisationer och experter kommer vi hålla samtal om resultaten i rapporten och tillsammans hitta vägar framåt för att förbättra situationen.

Seminariet kommer ligga till grund för en åtgärdsplan med förslag på insatser som kan vidtas för att minska rasismen som samer möter i Sverige idag.

Rapporten skrivs på uppdrag av Sametinget i Sverige. Rapporten sammanställer kunskapsläget vad gäller samers utsatthet för rasism. I rapporten presenteras också resultaten av en nyligen utförd enkätundersökning som skildrar den rasism som samer i Sverige utsätts för.

Vid frågor och sen anmälan kontakta projektledare Tobias Poggats.

Program

08.30 - 09.00 Inledning av dagen.
09.00 - 09.30 Jon Petter Stoor - Psykosocial ohälsa bland samer: Fokus på diskriminering.
09.30 - 09.00 Patricia Lorenzoni - Kolonialitet och dekolonialitet i historiskt och internationellt perspektiv
10.00 - 10.30 Paus
10.30 - 11.30 Tobias Poggats - Presentation av rapporten om rasism mot samer i Sverige
11.30 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.30 Ylva Jannok Nutti - Samisk pedagogik och dekolonisering i skolan
13.30 - 15.30 dialogseminarium (workshop för att hitta åtgärder mot den rasism som riktas mot samer)
15.30 - 16.00 paus
16.00 - 17.00 dialogseminarium (workshop för att hitta åtgärder mot den rasism som riktas mot samer)

Information om föreläsare

Patricia Lorenzoni

Lorenzoni är idéhistoriker verksam vid Centrum förmångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala Universitet. Hon håller för närvarande på att färdigställa en bok om kolonialism och nationstänkande i Brasilien.

Hur kan vi tänka kring koloniala samtider och dekoloniala framtider? Var går gränserna för det vi politiskt kan föreställa oss, och går de gränserna att förskjuta? Utifrån den konkreta situationen i dagens Brasilien, och dess beröringspunkter med andra delar av världen, talar Patricia Lorenzoni om relationen mellan den moderna staten, egendomsrätten och indigena folk.

Ylva Jannok Nutti

Hur vill vi att vår förskola och skola för samiska barn ska vara? Vad vill vi att barn och unga ska lära sig i? Vilka kunskaper är viktiga? De frågeställningarna är i fokus för Ylva Jannok Nuttis aktionsforskning. I det senaste forskningsprojektet tillsammans med lärare och barn kopplades dessa frågeställningar till arbetet med att skapa egna berättelser om utbildning. Detta då de berättelser vi berättar påverkar vårt sätt att se på kunskap och lärande. I presentationen presenteras hur skapade de egna berättelserna skapades i projektet och vad som berättades.

Petter Stoor

Stoor skrev 2016 en rapport för Sametingets räkning om kunskapsläget kring psykosocial ohälsa bland samer. Rapporten berörde områden som suicid, psykisk hälsa, vårdkontakter, utsatthet för våld och etnisk diskriminering. Den identifierade en kunskapssituation som präglas av stor brist på studier, men där tillgängliga data talar för att samer har sämre psykosocial hälsa än motsvarande svenskar. Stoor redogör för rapportens innehåll med särskild tyngdpunkt på frågor som direkt eller indirekt kopplas till samers upplevelse av etnisk diskriminering.

Tobias Poggats

Har psykologi som huvudämne i sin examen och har länge varit verksam i det samiska samhället som journalist, HBTQ-aktivist, och föreläsare. Tillsammans med Katarina Hällgren genomförde han Sameradion & SVT Sápmis uppmärksammade satsning #vardagsrasismmotmigsomsame vilket gav stor uppmärksamhet till frågan om rasism mot samer i Sverige.

Under seminariet kommer han presentera kartläggningen han gjort under 2018, och de resultat som framkommit i den.