HeadlineImage

NorrSam - nätverk

NorrSam är ett nordligt nätverk för doktorander, "nya" forskare och studenter med intresse för samiska frågor. NorrSam arrangerar seminarier, lunchmöten och träffar där samiskrelaterad forskning står i fokus.

Nätverket har möjlighet att ersätta kostnader för resa och logi för dig som vill delta i nätverksaktiviteter, men bedriver studier/forskning på annan ort.

Är du intresserad? Kontakta info@vaartoe.umu.se för mer information.

__________________________________________________________

Evenemang VT 2018

Nätverksluncher/seminarier

29/1 NorrSam lunch. Vi träffas på Taj Mahal, Universum kl 11.30.

Efter ett långt uppehåll är vi tillbaka nu och tänka ha ett första lunch-möte för att träffas och diskutera kommande seminarier och lunchträffar.

31/1 Vaartoe/NorrSam seminarium. Lena Maria Nilsson presenterar ett bokkapitel:” Food, nutrition and health in Sápmi”. kl. 13.30-15.00 Norra Beteendevetarhuset, Plan 4

14/2 NorrSam lunch. Kl 11.30 Vi träffas på Universum, Infocenter och där bestämmer vi var vi går och äter.

14/2 Vaartoe/NorrSam seminarium. Jon Petter Stoor & Lis-Mari Hjortfors. Seminarium med etikfokus kl. 13.30-15.00 Norra Beteendevetarhuset, Plan 4

3/3-11/3 Ubmejen Biejvieh/ Samiska veckan, Umeå. Program: http://www.sahkie.se/wp-content/uploads/2013/02/UB-folder-Utskick20feb-1.pdf

7/3 Ubmejen Biejvieh/ Samiska veckan,Umeå . Lars Thomasson symposium kl.11.00-16.00. Västerbottens museum.

8/3 NorrSam frukost. Ca Kl 08.15 på Tráhppie, Kvinnofrukost - Kvinnor och politik, kl. 09-10.30 OBS! Föranmälan krävs! info@sahkie.se

9/3 Ubmejen Biejvieh/ Samiska veckan,Umeå  Bokpresentation #Vardagsrasismen. Katarina Hällgren. Västerbottens Museum, kl. 11

21/3 NorrSam lunch. Kl 11.30 Vi träffas på Universum, Infocenter och bestämmer där var vi går och äter.

21/3 Vaartoe/NorrSam seminarium. kl. 13.30-15.00 Norra Beteendevetarhuset, Plan 4

Disputation: I april kommer Traian Leu kommer att disputera i geografi.  Datum, tid och plats återkommer vi om.

11/4 Vaartoe/NorrSam seminarium. kl. 13.30-15.00 Norra Beteendevetarhuset, Plan 4

11/4 NorrSam lunch. Kl 11.30 Vi träffas på Universum, Infocenter och bestämmer där var vi går och äter.

16/5 NorrSam lunch. Kl 11.30 Vi träffas på Universum, Infocenter och bestämmer där var vi går och äter.

__________________________________________________________

Evenemang VT 2017

Nätverksluncher/seminarier:

18/1 Lis-Mari Hjortfors presenterar en del av sitt avhandlingsarbete som handlar om väckelserörelsen Laestadianismen och dess betydelse inom lulesamiskt område

17/2 Disputation Kristina Sehlin MacNeil. Humanisthuset, Hörsal F. kl 10.00-12.00

Avhandling:"Extractive Violence on Indigenous Country: Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries"/Extraktivt våld på urfolks marker: Konflikter och maktrelationer mellan utvinningsindustrier och urfolk i Sverige och Australien.

Opponent: Florian Stammler, Research Professor, Arctic Anthropology, Arctic Centre, University, of Lapland

17/2 Disputation Tore Andersson Hjulman. Tore disputerar med sin avhandling Ett med naturen. Kl.13.00-15.00 LTU Luleå sal: 109

4-12/3 Samiska veckan

15/3 NorrSam lunch: Vi träffas på Rött kl. 12!

5/4 NorrSam lunch: Vi träffas på Rött kl. 12!

7/4  Seminarium med Harald Gaski. Norges arktiska universitet, Universitetet i Tromsø.

Harald Gaski ska tala om Samisk vetenskapshistoria. Tid:  kl 13.30-15.00.

26/4 NorrSam lunch på Rött kl. 12

26/4 Petter Stoor doktorand, presenterar sin kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa i Sverige. kl 13.30-15.00

3/5 NorrSam lunch: Vi träffas på Rött kl. 12!

3/5 Seminarium Johan Klemet Kalstad. Tid 13.30-15.00. Johan Klemet Kalstad berättar om Sámi Allaskuvla och ČSV-rörelsen.

12/5 Disputation Malin Brännström. Plats: Samhällsvetarhuset Hörsal B  Tid: kl 10.15

17/5 NorrSam lunch på Rött kl 12.00

17/5 Seminarium med Ina Knobblock doktorand. Ina ska presentera sin forskning om ursprungsfolk och feminism med fokus på den samiska kontexten.  Tid: 13.30-15.00

7/6 Mittseminarium Moa Sandström. Vi återkommer om tid och plats. OBS! Lunch på Rött kl. 12.00 eller Afterwork och terminsavslutning (vi återkommer vilket det blir)

___________________________________________

Evenemang HT 2016

21/9 Kick-off nätverkslunch. Vi träffas på Rött kl 12.00.  Alla är välkomna.        

28/9 Isak Lidström, Samisk idrottshistoria. Vi träffas på Rött kl 12.00 innan seminariet.     

12/10 Kristina Sehlin MacNeil, slutseminarium. Vi träffas på Rött kl 12.00 efter seminariet. OBS! Plats: meddelas senare

9/11 Christina Allard ”På tal om rättigheter”. Vi träffas på Rött kl 12.00 innan seminariet 

21-23/11, Norrsam har fått inbjudan från Kajsa Kemi Gjerpe, Sesam, UiT, via projektet Brennpunkt Nord om att de planlägger ett besök på LTU i Luleå. I detta sammanhang ska det ordnas ett seminarium som organiseras av Christina Allard, LTU.

NorrSam kan kompensera för resor och logi i anslutning till nätverkets arrangemang. Den som får resebidrag förväntas skriva en kort rapport om sitt medverkande, som sen kan användas i vår verksamhetsrapportering. Välkomna!

7/12 Isabelle Brännlund. Vi träffas på Rött kl 12.00 innan seminariet

Lis-Mari Hjortfors, presenterar ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete. Datum ej fastställt

_____________________________________________________

Nätverkslunch

Ungefär en gång i månaden ordnar NorrSam nätverksluncher. Dessa är tänkta att vara forum för att träffas och diskutera högt och lågt inom forskningsfältet. Du kommer om du vill och kan. Ibland är vi två personer som äter lunch ihop, ibland är vi över femton.

Datum för vårens luncher är:

  • 6 april

Datum för höstens luncher är:

  • 23 september,
  • 27 oktober,
  • 12 november (OBS! Denna gång på Kafé Stations vetenskapslunch med Kristina Sehlin MacNeil), och
  • 9 december.

Vi träffas på RÖTT klockan 12:00.

Kom, ät och var med!

__________________________________________________________

Evenemang Ht 2015

11-16 oktober Nätverksresa till Tromsø

Vi är ett antal medlemmar från NorrSam som åker till UiT (Tromsø Universitet). På universitetet ska vi möta Várdu – nätverket som är på väg att etablera sig på Tromsø Universitet/SeSam. Eftersom NorrSam redan är ett etablerat nätverk  ska vi  bland annat utbyta erfarenheter i att skapa ett nätverk. Vi ska också möta forskare och studenter på SeSam, Sametinget, Tromsø sameförening, Giellatekno mm. Se mer info här.

27 november Disputation Elsa Reimerson

Elsa Reimerson, statsvetenskapliga institutionen försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Natur, kultur, rättigheter: Urfolks handlingsutrymme i naturskyddsdiskurser (Engelsk titel: Nature, culture, rights: Exploring space for Indigenous agency in pretected are discourses) Fakultetsopponent: Docent Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet. Tid och plats.

_______________________________________________________

Evenemang Vt 2015

5-7 februari 2015: Jokkmokks vintermarknad

Nätverksresa för medlemmar. NorrSam kommer att hya en utställningsplats på Samernas Utbildningscentrum.

16 april 2015: Doktorandseminarium

Två doktorander i samiska studier presenterar sina forskningsplaner.
Plats: Humanisthuset HB 211
kl 08.30 – 10.00 Lis-Mari Hjortfors: Laestadianismens påverkan på samernas identitet och traditioner i lulesamiskt område
kl 10.30-12.00 Moa Sandström: Dekoloniseringskonst
Seminariet arrangeras av Institutionen för språkstudier

19-20 maj 2015: Samisk religiositet - Doktorandsymposium

Samarrangemang med Institutionen för idé- och samhällsstudier, avdelningen för religionsvetenskap och teologi. Presentationer av doktorandprojekt och textseminarium kring doktorandernas texter.
Mer information.

26-29 maj 2015: Skrivarresa till Missenträsk (Inställd)

Den planerade skrivarresan till Missenträsk är inställd på grund av för få anmälningar.

28 maj 2015: Workshop - Forskarposition i samisk forskning

Denna workshop riktar sig till doktorander, forskare och lärare som arbetar eller kommer att arbeta med frågor som rör samisk tematik. Vi lyfter frågor och funderingar i relation till forskarposition och förhållningssätt i området urfolksforskning och erbjuder en arena för diskussion och reflektion. Mer information

28 maj 2015: Terminsavslutning

Afterwork på Tráhppie tillsammans med Såhkie och SSR.

Hösten 2015: Nätverksresa till Tromsö

Studiebesök och utbyte med doktorandnätverk vid Universitetet i Tromsö.
Kontakta Elsa Reimerson för mer information.

__________________________________________________________

Tidigare evenemang

Norrsams aktiviteter 2014

16-19 september 2014: IASC konferens

Den 16 till 19 september 2014 hålls konferensen IASC 2014, From generation to generation – the use of commons in a changing society, i Umeå. Under konferensen kommer Norrsam att arrangera ett möte där vi gemensamt kan diskutera innehållet i konferensen utifrån våra gemensamma intressen.
Vi träffas i lokalen Kantarellen, SLU, den 16 september mellan klockan 17 och 18.30. Vårt möte sker i samband med den gemensamma receptionen som hålls. Det bra om ni tänker igenom intressanta frågeställningar utifrån de frågar vi brukar diskutera inom Norrsam.

Om ni har frågor eller förslag, kontakta Malin Brännström.
Om någon vill söka bidrag till resa eller logi, kontakta Isabelle Brännlund.

Här hittar ni en länk till konferensens hemsida.

24 september 2014: afterwork & skapandet av en karta

Vi har länge känt ett behov av att konstruera någon sorts karta, som åskådliggör vilken geografisk, tidsmässig och tematisk forskning som vi inom nätverket bedriver. Vi vill på ett snyggt, talande och pedagogiskt sätt illustrera nätverkets verksamhet. Nu gör vi slag i saken!
Den 24 september kl. 16:30 samlas vi för att gemensamt  "pricka in" oss själva och vår forskning på denna karta. 
Anmäl till Annette Löf eller Isabelle Brännlund om du kan komma! 

Välkommen!

5-6 november 2014: Polarforums nätverksträff i Stockholm

NorrSam är ett av tre nätverk som får finansiering av Polarforum under 2013-2015. Här kan ni läsa mer om Polarforum och de övriga nätverken!

Till hösten planeras en gemensam träff för alla nätverk i Stockholm. Vi kommer bland annat att diskutera frågor av gemensam relevans, presentera nätverken och den forskning och de aktiviteter som bedrivs inom ramen för dessa.
NorrSam har även planerat en träff med Stockholms sameförening på kvällen den 6 november i samband med resan.
Alla är välkomna! Anmälan är bindande (Norrsam står för resa och boende). Den görs till Isabelle Brännlund senast fredag 12 september.

11 december: julavslut

11 december under eftermiddagen ses vi som vill och kan på CeSam för ett litet avslutningshäng, kanske med glögg och pepparkakor, kanske med glitter och ljus.

5-7 februari 2015: Jokkmokks marknad

Att åtminstone någon gång ha dykt ner i denna smältdeg av samiska kultur och samvaro är, enligt vissa, ett absolut måste när en sysslar med samisk forskning eller samiska studier. Förutom att vi är flera som vill vara där bara för att upprymmas av all härlighet är det också ett ypperligt tillfälle att nätverka, samverka, berätta om sitt arbete, få input, utmanas, uppmanas, uppmuntras. Häng på du också!
Begränsat antal platser så anmäl dig snarast till Isabelle (Företräde ges till dem som varit aktiva inom nätverket).    

Onsdag 15 januari 2014 klockan 13:30-15:30

Presentation av och reflexion kring samarbetsprojekt mellan CeSam och Sancentret, University of Botswana.
Moa Sandström, CeSam.
Seminariet är ett samarrangemang mellan CeSam och nätverket NorrSam.

Vårterminen 2014 (januari-mars)

Kursen Etik och reflexivitet inom samiskrelaterad forskning, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.
Fröet till NorrSam såddes under doktorandkursen Etiska, metodologiska och teoretiska frågekomplex inom samehistorisk forskning våren 2011. Under hösten 2013 tog personer ur NorrSam initativ till och deltog i planeringen av ytterligare en kurs på avancerad nivå med liknande tema. Flera NorrSam-medlemmar har deltagit i kursen under våren.

Torsdag 6 mars 2014

Lars Thomasson symposium, Etik i urfolksforskning.
Västerbottens museum, Såhkie, SSR, Vaartoe-CeSam och NorrSam.
Se programmet här!

Fredag 14 mars 2014 klockan 10:00-12:00

Åsa Össbo försvarar sin avhandling Nya vatten, dunkla speglingar. Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968
Hörsal 1031, Norra Beteendevetarhuset.

Onsdag 19 mars 2014 klockan 13:30-15:30

Dig and Deliver. Public Relations and the Power Relations between a Sameby and a Mining Company in Sweden.
Kristina Sehlin-MacNeil, doktorand på CeSam.
Seminarierummet, plan 4, Norra beteendevetarhuset

Fredag 16 maj 2014 klockan 13:15-15:00

Annette Löf, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, försvarar sin avhandling Anpassningsbarhetens utmaningar - en studie av hur rennäringen styrs i Sverige.
Fakultetsopponent: Prof. Susan Baker, Cardiff School of Social Science, University of Cardiff.

21-23 maj 2014

Skrivarresa till Sara Lidman-gården i Missenträsk för NorrSam-medlemmar. För mer information om denna resa kontakta Isabelle Brännlund eller Elsa Reimerson.

Norrsams aktiviteter 2013

Onsdag 16 oktober 2013, klockan 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

Onsdag 13 november 2013, klockan 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

Onsdag 30 oktober 2013, klockan 10:00-12:00

Indigenous Research, Privilege and Parrhesia. Isabelle Brännlund och Anna-Lill Ledman, CeSam. Seminariet är ett samarrangemang mellan CeSam och NorrSam.

Onsdag 13 november 2013, klockan 15:15-17:00

SSR berättar om sin verksamhet. Efteråt hålls After Work. Evenemanget hålls på Tráhppie och är ett samarrangemang mellan SSR, Såhkie, NorrSam och CeSam. Anmälan till isabelle.brannlund@umu.se  

Onsdag 11 december 2013, klockan 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling på nedre plan vid trappan i Universum-huset.

Torsdag 24 januari 2013, kl 10:00

Uppstartsmöte på Cesam (Norra Beteendevetarhuset, plan 4)

Fredag 8 februari 2013, kl 13:15

Johanna Johansson försvarar sin avhandling Constructing and Contesting the Legitimacy of Private Forest Governance: The Case of Forest Certification in Sweden (Samhällsvetarhuset, Hörsal C).

Onsdag 13 februari 2013, kl 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

Onsdag 27 februari 2013, kl 13:00-15:00, KB3A9 i KBC-huset

Dynamics of boreal mutliple use landscapes: Social-ecological interctions between forestry and reindeer husbandry. Slutsemininarium. Tim Horstkotte

2-10 mars, 2013

Samiska veckan - Ubmejen Biejvieh. Programmet finns nu ute på hemsidan (och som bifogad fil i kalendariet på den här sidan).

Fredag 8 mars, 2013

Jorggáhallan - dansföreställning på Norrlandsoperan. Om intresse finns går vi tillsammans! Biljetter bokas via Biljettcentrum, maila gärna Elsa Reimerson, elsa.reimrson@pol.umu.se, om du tänker gå så kan vi mötas upp och försöka få platser bredvid varandra.

Onsdag 13 mars 2013, kl 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

Onsdag 10 april 2013, kl 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

Måndag 22 april 2013, kl 15:15-17:00

Peter Johansson, Göteborgs universitet pratar om sin avhandling Samerna - ett ursprungsfolk eller en minoritet? *OBS - sannolikt även kvällsevenemang detta datum - uppdatering kommer!*

Fredag 3 maj 2013, kl 13:30-15:30

CeSam/NorrSam-seminarium. Plats: CeSam, Norra beteendevetarhuset, plan 4
Etik i samisk forskning - etnocentriskt alibi eller dekoloniserande process?
Anna-Lill Ledman

Onsdag 15 maj 2013, kl 11:30-13:00

NorrSam-lunch, samling vid nedre trappan i Universum-huset.

29 maj 2013, kl 13.30 – 15.30

NorrSam/CeSam-seminiarum, CeSam, Norra beteendevetarhuset plan 4
Markanvändning i Vilhelmina norra sameby under 100 år.
Isabelle Brännlund, CeSam.

Måndag 10 juni2013, kl 13:30-15:30

CeSam/NorrSam-seminarium. Plats: CeSam, Norra beteendevetarhuset, plan 4
The Dilemma of Sustainability. Perspectives on Well-being in Sápmi.
Kristina Sehlin Macneil, CeSam.


Seminarier

Alla medlemmar i NorrSam kan ta initiativ till seminarier eller föreläsningar, och styruppgruppen hjälper gärna till att arrangera evenemang. Ta vara på denna möjlighet! 

Alla förslag, önskemål och idéer är välkomna!

Kristina Belancic och Lis-Mari Hjortfors är kontaktpersoner för seminarier och andra arrangemang.


Kontakta oss

Vill du fråga om något eller ha mer information om NorrSam?

Kontakta:
info@vaartoe.umu.se