Forskning

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Det symboliserar också hur vi arbetar på Vaartoe och vår syn på forskning med samisk tematik. Genom att se över gränserna och arbeta både tvärvetenskapligt och internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe är en central forskningsnod vid Umeå universitet som bland annat har till uppgift att samordna forskning som relaterar till samer, samisk kultur, samhälle, språk och historia och initierar ny forskning inom fältet. Centrat är en mötesplats för såväl forskare som doktorander från olika dicipliner inom universitetet. Här finns en positiv forskningsmiljö och ett kreativt tankeutbyte som berikar forskningen på olika sätt.


Kontaktinformation

Vaartoe - Centrum för samisk forskning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär