Forskning

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Det symboliserar också hur vi arbetar på Vaartoe och vår syn på forskning med samisk tematik. Genom att se över gränserna och arbeta både tvärvetenskapligt och internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe är en central forskningsnod vid Umeå universitet som bland annat har till uppgift att samordna forskning som relaterar till samer, samisk kultur, samhälle, språk och historia och initierar ny forskning inom fältet. Centrat är en mötesplats för såväl forskare som doktorander från olika dicipliner inom universitetet. Här finns en positiv forskningsmiljö och ett kreativt tankeutbyte som berikar forskningen på olika sätt.

Forskningsprojekt vid Centrum för samisk forskning (Cesam) - Vaartoe

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Lantto, Patrik

Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag

2014-12-11

Axelsson, Per

Wallenberg Academy Fellows

2013-01-15

Axelsson, Per

Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000

2012-11-07

Axelsson, Per

Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)

2011-08-18

Sköld, Peter

Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)

2011-03-18

Lantto, Patrik

Kunskap, kontroverser och kompromisser: De samiska tidningarnas historia och samernas och samerörelsens historia i de samiska tidningarna 1900-2006

2007-11-28

Lantto, Patrik

Lapparnas förmyndare. Det moderna lappväsendet i Sverige 1885-1971

2007-04-02

Lantto, Patrik

Den kontroversiella kunskapen

2007-04-02

Sköld, Peter

Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv

2007-03-06

Sköld, Peter

Hälsa och familjeliv i Sápmi

2007-02-21

Sköld, Peter

Ett åldrande urfolk - Äldre och deras villkor i det samiska samhället

2007-02-21

Sköld, Peter

Samiska Pressklipparkivet

2007-02-20

Sköld, Peter

Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning

2007-02-20

Sköld, Peter

Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok

2007-02-20

Sköld, Peter

Koloniseringens konsekvenser - mortilitetsutvecklingen i Sápmi

2007-02-20

Axelsson, Per

Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området

2007-02-16


Kontaktinformation

Vaartoe - Centrum för samisk forskning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär