HeadlineImage

Videoföreläsningar

Personalen på Vaartoe/CeSam håller ofta föreläsningar och presentationer eller deltar i paneler och seminarier. På denna sida återfinner du ett urval av videoinspelade presentationer som hållits under de närmaste åren.

För att se en video klicka på länken så kommer du till en ny sida med videospelare.

__________________________________________________________

International experiences of truth commissions: Prerequisites for a truth commission on the relations between the Swedish state and the Sami people

Sametinget och DO arrangerade tillsammans med Vaartoe den 27 oktober 2016 ett öppet seminarium där internationella experter som deltagit i sanningskommissioner och samer på svensk och norsk sida Sápmi berättar om sina erfarenheter.

Som en avslutning på ett tvådagars rundabordssamtal för att stärka kunskap och dialog mellan samiska organisationer och sametingspartier kring sanningskommisioners arbete internationellt hölls ett öppet seminarium den 27 oktober på Nolia.

Seminariet arrangerades av Sametinget, Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Seminariet är uppdelat i olika delar:

Opening and welcome

Eduardo Gonzalez

Eduardo Gonzalez, frågor

Josefina Skerk

Isak Utsi

Gerhard Baumgartner

Paulette Regan

Laila Susanne Vars

Wilton Littlechild

Panel discussion

Concluding remarks

Charlotta Svonni: Samisk närvaro i läroplanen, finns det?

Institutionen för språkstudier och Vaartoe /Centrum för Samisk forskning (CeSam) arrangerade en fortbildningsdag för lärare under hösten 2014 med utgångspunkt från Samiskt informationscentrums broschyr Fördomar och förklaringar.

__________________________________________________________

Krister Stoor: Skogen, myren, människan och renen

Krister Stoor, språkforskare vid Umeå universitet, pratar om överföringen av kunskap bland skogssamiska renskötare: om hur berättelser delas, och om hur de äldre har en betydande roll både inom gruppen och externt. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Kristina Sehlin MacNeil: Vad är urfolksmetodologi?

Kristina Sehlin Macneil, forskare vid Vaartoe/Centrum för samisk forskning, berättar hur hennes processer att förstå kunskap och hur vi tillägnar oss den började när hon forskade i Australien. Urfolksmetodologi har förts fram av forskare som alternativa forskningsmetoder. Ursprungsfolkets egna behov och världsuppfattningar ska stå i centrum så att ursprungsfolkens teorier och sätt att hämta in kunskap får styra hur forskningen med dem bedrivs. Inspelat 6 mars 2014 på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Anna-Lill Ledman: Etik i samisk forskning

Efter andra världskriget etablerades etiska riktlinjer för urfolksforskning. Anna-Lill Ledman, historie- och genusforskare vid Centrum för samisk forskning (Cesam) vid Umeå universitet, drar en rad både goda och hårresande exempel på hur god och dålig forskning kan se ut. Bland annat berättar hon om den rasbiologiska forskningen under första hälften av 1900-talet. Cuno Bernhardsson, förste arkivarie på Forskningsarkivet vid Umeå universitet, visar upp några av de verktyg som rasforskarna använde. Från Lars Thomasson-symposiet på Samiska veckan. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Annette Löf och Marita Stinnerbom om Samebyar, forskning och samarbete

Många gånger skär sig relationen mellan forskare och samer när det gäller samisk forskning, mycket på grund av den respektlösa forskning som tidigare gjorts. Men det finns goda exempel, bland annat samarbetet mellan Umeå universitet och Vilhelmina norra sameby. Annette Löf, forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet, och Marita Stinnerbom, ledamot i Sametinget, betonar att samarbete är en absolut förutsättning, det de kallar en dubbel legitimitet. Samebyn ägde projektet och var delaktig i hela processen. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Inledning till temadagen om etik och urfolk

Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, inleder 2014 års Lars Thomasson-symposium. Årets tema är Etik i urfolksforskning. Samisk forskning måste utvecklas med samiska aktörer; historien har visat oss att forskningen har gjort enorma felsteg. Sverige ligger långt efter länder som Nya Zeeland och Australien. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Åsa Össbo: Vattenkraft, etnisk blindhet och kolonial strategi

Lagstiftarna har haft en rad blinda fläckar för samiska rättigheter när renbetesområden koloniserades av jordbruket. Åsa Össbo, forskare vid Cesam, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, resonerar om hur detta på olika vis har påverkat renägande samer. Föredraget är en del i Samiska veckan, Ubmejen Biejvieh, och spelades in på Västerbottens museum i Umeå i mars 2013. Arrangör: Västerbottens museum och Såhkie - Umeå sameförening.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Isabelle Brännlund: Perspektiv på rennäring och anpassning

Isabelle, Brännlund, doktorand vid Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, tittar i sin forskning närmare på hur rennäringen påverkas av olika förändringar i klimatet, och hur den kan anpassa sig. Föredraget är en del i Samiska veckan, Ubmejen Biejvieh, och spelades in på Västerbottens museum i Umeå i mars 2013. Arrangör: Västerbottens museum och Såhkie - Umeå sameförening.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Annette Löf: Rennäring i nya klimat - en fråga om makt

Annette Löf, forskare i statsvetenskap, resonerar kring hur rennäringen påverkas av den pågående klimatförändringen. Rennäringen kan fungera som en varningssignal, för den är känsligare än många andra näringar. Föredraget är en del i Samiska veckan, Ubmejen Biejvieh, och spelades in på Västerbottens museum i Umeå i mars 2013. Arrangör: Västerbottens museum och Såhkie - Umeå sameförening.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________

Anna-Lill Ledman: Samiska kvinnor i medierna

Anna-Lill Ledman, forskare i historia vid Centrum för samisk forskning, säger att det saknas utbildning inom den svenska skolan som gör att svenskar inte vet tillräckligt om samer. Hon har forskat på hur samiska kvinnor framställts i svensk press från mitten av 1960-talet och framåt beträffande normalitet, avvikelse, etnicitet och kön. Hon visar att samiska kvinnor har gått från att på 1960-talet varit en sorts kaffekokande dekorationer i pressen till att idag ha en helt central roll. Mycket har hänt sedan den första samiska radioproducenten år 1966. Inspelat på Västerbottens museum i mars 2012. Moderator: Peter Sköld. Arrangör: Såhkie - Umeå sameförening.

Se videon på Utbildningsradions hemsida

__________________________________________________________


Kontaktinformation

Vaartoe - Centrum för samisk forskning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär