Staare 2018

Vaartoe arrangerar under Staare 2018 - föredrag om landsmötet 1918 och boksläpp av "Ett historiskt möte. Seminarium om Samiska markrättigheter och om Lars Thomasson – banbrytande ledare och forskare.

Måndag den 5 februari
 

Kl. 13.00 Ett tidsdokument och unikt källmaterial – landsmötesprotokollet 1918 Ett föredrag med Patrik Lantto

Plats: Sal F214, Mittuniversitetet, Östersund

Kl. 14.00 Boksläpp Nyutgivning av landsmötesprotokollet:
Ett historiskt möte : protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

Plats: Hörsalen, Mittuniversitetet, Östersund
Medarrangör: Faepmien saemien sibrie/Fatmomakke Sameförening
 

Tisdag den 6 februari kl. 8.30 - 12.00
 

Samiska markrättigheter: perspektiv från Norge, Sverige och Finland
Plats: Sal F214, Mittuniversitetet, Östersund

Trots en delvis gemensam historia I de tre nordiska staterna, har samiska rättigheterna utvecklats olika i Norge, Sverige och Finland. Det har medfört att samiska landrättigheter idag är olika i de tre staterna, liksom att delvis olika frågor är centrala i samtida debatt.

Genom att bjuda in forskare med kännedom om och fokus på utvecklingen inom dessa tre separata men sammankopplade statliga arenor, vill vi på detta seminarium belysa och tydliggöra skillnader och likheter mellan de tre nordiska ländernas hantering av samiska markrättigheter liksom vilka frågor som står i centrum för samtida debatt.

Vi hoppas att detta också ska bidra till att tydliggöra vilken betydelse internationella konventioner och deklarationer, som ILO:s Konvention Nr. 169 från 1989 och FN:s Urfolksdeklaration från 2007, liksom den potentiella betydelsen av den föreslagna Nordiska Samekonventionen. Seminariet kommer att bestå av individuella presentationer av inbjudna forskare, och dagen avslutas med ett gemensamt panelsamtal mellan presentatörerna.

Information in englishProgram den 6 februari

Fredag den 9 februari kl. 8.30 - 12.00
 

Lars Thomasson – banbrytande ledare och forskare

Program

08:30 Inledning med Patrik Lantto, professor/föreståndare, Vaartoe, Umeå universitet

09:00 Jänsmässholmen, en statlig försöksverksamhet
Ewa Ljungdahl, Gaaltjie

09.30 Presentation av Katarina Hällgren

10.00 Fika

10.30 De första stegen - SSR under sina formativa år 1950-1962
Patrik Lantto, professor/föreståndare, Vaartoe, Umeå universitet

11.00 Presentation av Lars-Anders Baer, ordförande i Luokta Mavas sameby

Plats: Sal F214, Mittuniversitetet, Östersund

Program fredag 9 februari

Staare 2018