Till umu.se

Senaste publikationerna från Vaartoes forskare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Sehlin MacNeil, Kristina

Människan och marken: Om extraktivt våld på urfolks marker
Tidskriften Ord&Bild

2018

-

Sehlin MacNeil, Kristina
Svonni, Charlotta
Össbo, Åsa

Nyansera debatten om makten
NSD

2018

-

Lantto, Patrik
Torp, Eivind
Blind, Ellacarin; et al.

Banbrytande ledare och forskare: Vänbok till Lars Thomasson

2018

-

Lantto, Patrik
Torp, Eivind
Blind, Ellacarin; et al.

Förord

2018

-

Lantto, Patrik

Lapparnas Centralförbund, interimsstyrelser och Svenska Samernas Riksförbund: Om försöken att bilda en samisk riksorganisation och SSR:s första år

2018

-

Lantto, Patrik

Förebild respektive hotbild: bakgrunden till landsmötet 1918

2018

-

Lantto, Patrik
Heligfjell, Gunnel

Förord

2018

-

Lantto, Patrik

Ett historiskt möte: protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

2018

-

Lantto, Patrik

En samerörelse i med- och motgång: utvecklingen under åren efter landsmötet

2018

-

Sehlin MacNeil, Kristina

Förtryck leder till lateralt våld
Samefolket

2017

-

Tennberg, Monica
Dale, Brigt
Klyuchnikova, Elena; et al.

Local and regional perspectives on adaptation.

2017

-

Svonni, Charlotta

Reindeer Gains: For centuries, the Swedish government has regulated herding and education as a way of controlling the Native Sámi population
World policy journal, 34(4): 20-23

2017

-

Svonni, Charlotta

Priviligerad som svensk, diskriminerad som same
Aktum

2017

-

Belancic, Kristina
Eva, Lindgren

Discourses of functional bilingualism in the Sami curriculum in Sweden
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

2017

-

Lantto, Patrik

Mot nya horisonter: Per Turi och samerörelsen i Sverige och försöken att etablera renskötsel i Nordamerika
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 38(3-4): 1-31

2017

-

Össbo, Åsa

En vattendelare i samisk historia: renbeteslagen 1886
Historielärarnas förenings årsskrift

2017

-

Lantto, Patrik

Försök att återskapa det genuina: svensk samepolitik och renskötseln kring sekelskiftet 1900
Historielärarnas förenings årsskrift

2017

-

Sehlin MacNeil, Kristina
Lawrence, Rebecca

Samiska frågor i gruvdebatten 2013: nya utrymmen för ohörda diskurser?

2017

-

Axelsson, Per
Matos, Paulo
Vos, Jelmer

Introduction
Anais de história de além‑mar, 15: 11-18

2017

-

Lantto, Patrik

Reformkrav och revolutionsrykten: samerörelsen i Sverige 1916-1923
Sámis

2017

-