Till umu.se

Senaste publikationerna från Vaartoes forskare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lantto, Patrik

En samerörelse i med- och motgång: Utvecklingen under åren efter landsmötet

2018

-

Lantto, Patrik

Förebild respektive hotbild: Bakgrunden till landsmötet 1918

2018

-

Lantto, Patrik
Heligfjell, Gunnel

Förord

2018

-

Lantto, Patrik

Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

2018

-

Belancic, Kristina
Eva, Lindgren

Discourses of functional bilingualism in the Sami curriculum in Sweden
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

2017

-

Svonni, Charlotta

Priviligerad som svensk, diskriminerad som same
Aktum

2017

-

Svonni, Charlotta

Reindeer Gains: For centuries, the Swedish government has regulated herding and education as a way of controlling the Native Sámi population
World policy journal, XXXIV(4): 20-23

2017

-

Lantto, Patrik

Mot nya horisonter: Per Turi och samerörelsen i Sverige och försöken att etablera renskötsel i Nordamerika
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 38(3-4): 1-31

2017

-

Össbo, Åsa

En vattendelare i samisk historia: renbeteslagen 1886
Historielärarnas förenings årsskrift

2017

-

Lantto, Patrik

Försök att återskapa det genuina: svensk samepolitik och renskötseln kring sekelskiftet 1900
Historielärarnas förenings årsskrift

2017

-

Sehlin MacNeil, Kristina
Lawrence, Rebecca

Samiska frågor i gruvdebatten 2013: nya utrymmen för ohörda diskurser?

2017

-

Heith, Anne

Tradition och förnyelse i Nils-Aslak Valkeapääs bidrag till samisk kulturell mobilisering

2017

-

Axelsson, Per
Matos, Paulo
Vos, Jelmer

Introduction
Anais de história de além‑mar, 15: 11-18

2017

-

Lantto, Patrik

Reformkrav och revolutionsrykten: samerörelsen i Sverige 1916-1923
Sámis

2017

-

Sehlin MacNeil, Kristina

Extractive Violence on Indigenous Country: sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

2017

Hämta

Axelsson, Per
Teodoro de Matos, Paulo
Silveira e Sousa, Paulo

The Demography of the Portuguese Empire: Sources, methods and results, 1776– 1822

2017

-

Heith, Anne

Minorities and migrants: transforming Swedish literary fields

2016

-

Hansson, Johan

Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola

2016

-

Drugge, Anna-Lill
Brännlund, Isabelle

Challenging the mainstream through parrhesiastic theory and practice

2016

-

Drugge, Anna-Lill

Introduction

2016

-


Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion