Jubileumsåret 2017

År 1917 arrangerades det första samiska landsmötet i Tråante/Trondheim. Året därpå, 1918, arrangerades det första samiska landsmötet på svensk sida Sápmi i Staare/Östersund, också det i februari. Dessa båda möten hade stor symbolisk betydelse i sin samtid, inte minst eftersom samerna hade en underordnad position och inte ansågs kapabla att själva ha inflytande över sin situation. Det hundraårsfirande som nu kommer att ske, som på många sätt är ett jubileumsår från 6 februari 2017 till 6 februari 2018, uppmärksammar dessa historiska rötter och blickar samtidigt framåt.

Den 6 februari 2017 är det 100 år sedan det första gränsöverskridande samiska landsmötet öppnades i Tråante/Trondheim. Det är till minne av den dagen som samernas nationaldag/samefolkets dag firas sedan 1992.

Samiska kvinnor initiativtagare

Landsmötet 1917 samlade över hundra samer från hela Sápmi för att diskutera gemensamma angelägenheter som renskötselfrågor, revision av renbeteslagen, skolfrågan, organisationsfrågan samt en ny samisk tidning. Det var Brurskanken samiske kvindeforening, bildad av bland andra Elsa Laula Renberg, som tog initiativet till landsmötet och många av deltagarna var kvinnor.

Samer utanför metodistkyrkan i Tråante/Trondheim 1917. Schrøderarkivet/Sverresborg - Saemien Sijtes fotoarkiv
Samer utanför Metodistkyrkan i Tråante/Trondheim 1917. Källa: Schrøderarkivet/Sverresborg - Saemien Sijtes fotoarkiv

Ett 20-tal samer från den svenska sidan deltog, bl. a. Torkel Tomasson som kom att bli mångårig redaktör för Samefolkets Egen Tidning som började ges ut 1918. Landsmötet utgjorde en viktig markering från samerna gentemot staterna i Sápmi att samerna ville få inflytande i frågor som berörde dem. Mötet i Tråante blev också avgörande för att Riksdagen senare under 1917 avsatte medel för ett samiskt landsmöte på svensk sida 1918.

Jubelår 2017 och 2018

2017 är alltså ett jubileumsår som sträcker sig ända till den 6 februari 2018, då det var 100 år sedan det första landsmötet hölls på svensk sida Sápmi, i Staare/Östersund. I Tråante firas en jubileumsvecka 4-12 februari men 100-års jubiléet högtidlighålls också under hela året.

Vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning kommer jubileumsåret att uppmärksammas på olika sätt. Bland andra Patrik Lantto kommer att vara på plats och medverka vid evenemang i Tråante.

Vid Umeå universitet kommer den samiska nationadagen och jubileumsdagen att uppmärksammas bland annat genom ett Kultur på Campus-evenemang, Stuoris ja Bálddonas

Under Ubmejen Biejvieh – Samiska veckan i Umeå som arrangeras av Såhkie - Umeå sameförening kommer Vaartoe som vanligt arrangera Lars Thomasson-symposiet med temat ”Förmödrar och förebilder. Kvinnor som går före” med internationella gästtalare.


Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg

Bild: Wikimedia commons

Vaartoes evenemang 2017

Till kalendariet