Till umu.se

Ingwar Åhrén-seminariet 2017

I syfte att hedra Ingwar Åhrén, arrangerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet i år det första årliga Ingwar Åhrén-seminariet. Åhrén var en mycket välkänd samisk ledare och politiker, liksom forskare, och and var under nio år ordförande i Vaartoes styrelse. Temat för detta första Ingwar Åhrén-seminarium är samiska landrättigheter. Seminariet hålls den 11 oktober i Vardagsrummet, Humanisthuset.

Samiska markrättigheter. Forskning och perspektiv från Sápmi på norsk, svensk och finsk sida

I syfte att hedra Ingwar Åhrén, arrangerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet i år det första årliga Ingwar Åhrén-seminariet. Åhrén var en mycket välkänd samisk ledare och politiker, liksom forskare, och and var under nio år ordförande i Vaartoes styrelse. Temat för detta första Ingwar Åhrén-seminarium är samiska landrättigheter.

Seminariet är öppet för allmänheten och hålls den 11 oktober i Vardagsrummet, Humanisthuset, kl. 9.00-16.30 ca.

Trots en delvis gemensam historia I de tre nordiska staterna, har samiska rättigheterna utvecklats olika i Norge, Sverige och Finland. Det har medfört att samiska landrättigheter idag är olika i de tre staterna, liksom att delvis olika frågor är centrala i samtida debatt. Genom att bjuda in forskare med kännedom om och fokus på utvecklingen inom dessa tre separata men sammankopplade statliga arenor, vill vi på detta seminarium belysa och tydliggöra skillnader och likheter mellan de tre nordiska ländernas hantering av samiska markrättigheter liksom vilka frågor som står i centrum för samtida debatt. Vi hoppas att detta också ska bidra till att tydliggöra vilken betydelse internationella konventioner och deklarationer, som ILO:s Konvention Nr. 169 från 1989 och FN:s Urfolksdeklaration från 2007, liksom den potentiella betydelsen av den föreslagna Nordiska Samekonventionen. Seminariet kommer att bestå av individuella presentationer av inbjudna forskare, och dagen avslutas med ett gemensamt panelsamtal mellan presentatörerna.

Medverkar gör bl.a:

Mattias Åhrén, professor, UiT Norges arktiske universitet

Anne Nuorgam, PhD candidate, Lapin yliopisto

Malin Brännström, jur.dr., INSARC/Silvermuseet & Umeå universitet

Laila Susanne Vars, fagdirektør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Tanja Joona, senior researcher, Lapin Yliopisto

Moderator: Marie B. Hagsgård

Fullständigt program