Till umu.se
Mer om oss Vår forskning Samverka med oss Seminarier

Buerestbåhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Vaartoe håller Lars Thomasson symposium

Vaartoe håller Lars Thomasson symposium

Under samiska veckan bidrar Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, med sitt årligt återkommande Lars Thomasson-symposium. Årets sammankomst har ingen mindre än Lars Thomasson själv som tema.


Om statliga regleringar av renskötsel och skolgång bland samer

I en artikel i World Policy Journal skriver doktoranden Charlotta Svonni, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, om hur svenska regeringar i århundraden har reglerat renskötsel och skolgång som ett sätt att kontrollera den samiska befolkningen.


Japansk vecka på campus

Japansk vecka på campus

I år firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. För att uppmärksamma det anordnas en japansk vecka på campus för medarbetare och studenter. Veckan bjuder på föreläsningar, filmvisning och prova på-aktiviteter. Universitetet får också besök av en delegation från Hokkaido University som förlägger en konferens här med tema Arktis och urfolk.


Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Gïjrradálvvie - vårvintern - är här. Illustrerat av bildkonstnären och hedersdoktorn Britta Marakatt-Labba. Umeå universitets vepaprojekt med de samiska åtta årstiderna vill bidra till att öka kunskapen och kännedomen om samiska språk, samhällen, kultur, konst, historia och politik.


SR: Vill kartlägga samers hälsa

Sameradion och SVT Sápmi uppmärksammar Christina Storm Mienna och Per Axelssons projekt Haldi – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. En kartläggning av samers hälsa. Projektet startar med en förstudie där forskarna vill veta vad samer vill ha med i kartläggningen.


Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

Vaartoe - Centrum för samisk forskning, ger ut en ny bok i samband med hundraårsjubileet av samernas landsmöte i Östersund 1918. Boken lanserades under Staare 2018.


Nyheter

SR: Gemensamt forskningsprojekt om samer och ainufolket

2018-03-07
Umeå och Vaartoe har haft besök av en delegation från Hokkaido universitet i Sapporo, Japan. En av forskarna är Kunihiko Yoshida, professor i civilrät...

Om statliga regleringar av renskötsel och skolgång bland samer

2018-03-05
I en artikel i World Policy Journal skriver doktoranden Charlotta Svonni, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, om hur svenska...

Vaartoe håller Lars Thomasson symposium

2018-03-02
Under samiska veckan bidrar Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, med sitt årligt återkommande Lars Thomasson-symposium. Årets ...

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

2018-02-26
Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Gïjrradálvvie - vårvintern - är här. Illustrerat av bildkonstnären och hedersdoktorn Britta Marakatt-L...

Fler nyheter