Till umu.se
1917-2017 100 år av samisk politisk organisering Mer om oss Vår forskning Samverka med oss Seminarier

Buörrie båhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Vardagsrasism mot samer uppmärksammas

Anna-Lill Drugge som är forskare vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet intervjuas i samband med Sameradions och SVT Sápmis uppmärksammande av vardagsrasismen mot samer.


Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

”Förmödrar och föregångare - Kvinnor som går före” var temat för Lars Thomasson-symposiet 2017 som anordnades för femte gången av Vaartoe – Centrum för samisk forskning Symposiet sammanföll i år med den internationella kvinnodagen, 8 mars.


SR: Samtal om Sametinget utan politiker

Sameradion sände under en timme samtal om Sametinget, dess roll, historia och framtid. I panelen medverkade Patrik Lantto, professor i historia och föreståndare vid Vaartoe, doktoranden Charlotta Svonni, båda Umeå universitet och Nils-Olof Parfa som är styrelseordförande för tidsskriften Nuorat.


Priviligierad som svensk, diskriminerad som same

Priviligierad som svensk, diskriminerad som same

Kautokeino eller Guoavdageaidnu är en ort i Nordnorge där den samiska kulturen är helt dominerande. Detta var också anledningen till att jag i höstas valde att läsa samiska vid Högskolan i Guoavdageaidnu, som är något så unikt som en samisk högskola.


Nyheter

SR: Om hur de samiska skolorna fungerar idag

2017-04-26
Charlotta Svonni, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet, medverkar i Sveriges radios Nordegren och Epstein i P...

Vardagsrasism mot samer uppmärksammas

2017-03-30
Anna-Lill Drugge som är forskare vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet intervjuas i samband med Sameradions och SVT Sápmis uppm...

Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

2017-03-15
”Förmödrar och föregångare - Kvinnor som går före” var temat för Lars Thomasson-symposiet 2017 som anordnades för femte gången av Vaartoe – Centrum fö...

SR: Samtal om Sametinget utan politiker

2017-03-14
Sameradion sände under en timme samtal om Sametinget, dess roll, historia och framtid. I panelen medverkade Patrik Lantto, professor i historia och fö...

Fler nyheter
Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion