Till umu.se
Mer om oss Vår forskning Samverka med oss Seminarier

Buerestbåhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

SR: Vill kartlägga samers hälsa

Sameradion och SVT Sápmi uppmärksammar Christina Storm Mienna och Per Axelssons projekt Haldi – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. En kartläggning av samers hälsa. Projektet startar med en förstudie där forskarna vill veta vad samer vill ha med i kartläggningen.


Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

Vaartoe - Centrum för samisk forskning, ger ut en ny bok i samband med hundraårsjubileet av samernas landsmöte i Östersund 1918. Boken lanserades under Staare 2018.


SR: Samiska kvinnor hade förr en viktig roll som barnmorskor

Isabelle Brännlund medverkar i Sveries Radio och talar om barnmorskor i Västerbotten. Barnmorskorna i Västerbotten var under 1800-talet ofta samiska kvinnor och de hade en viktig roll i lokalsamhället.


Makt, motstånd och visioner

Moa Sandström forskar om konst som dekoloniserande verktyg. I en intervju till tidskriften Yle lyfter hon fram att samisk artivism både handlar om motstånd mot exempelvis kulturell appropriering, rasism och kolonialism - samtidigt som den tar fasta på och synliggör en proaktiv strävan efter livet i frihet. Den är ”en uppmaning till ett individuellt, kollektivt och globalt paradigmskifte i hur vi relaterar till varandra inklusive planeten”.


SR: Konst synliggör det samiska på universitetet

Kristina Sehlin Macneil, forskare på Vaartoe, pratar om de vepor som under året hängt utanför humanisthuset på Umeå universitet. Veporna synliggör det samiska på campus och är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Vaartoe - Centrum för samisk forskning, SSR och Såhkie- Umeå sameförening.


SR: Varför Staare 2018?

Krister Stoor medverkar i Sveriges Radio och talar om några av de politiska pionjärer som låg bakom det första landsmötet på svensk sida Sápmi. – Karin Stenberg var skogssamernas Elsa Laula. Hon var ledaren. Alla tydde sig till henne. Oavsett om man var man eller kvinna så var hon den som tog striden. Hon har jobbat för den politiska saken men även för det samiska kulturarvet.

Nyheter

Välkommen till Rávvásiid siida – Elders corner

2018-02-16
Välkommen till Rávvásiid siida – Elders corner som är en ny öppen seminarieserie som tar tillvara de äldres kompetens och erfarenheter.

SR: Vill kartlägga samers hälsa

2018-02-09
Sameradion och SVT Sápmi uppmärksammar Christina Storm Mienna och Per Axelssons projekt Haldi – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. En kartläggning av s...

Ett historiskt möte: Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

2018-02-09
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, ger ut en ny bok i samband med hundraårsjubileet av samernas landsmöte i Östersund 1918. Boken lanserades unde...

SR: Samiska kvinnor hade förr en viktig roll som barnmorskor

2018-02-08
Isabelle Brännlund medverkar i Sveries Radio och talar om barnmorskor i Västerbotten. Barnmorskorna i Västerbotten var under 1800-talet ofta samiska k...

Fler nyheter
Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion