Till umu.se
1917-2017 100 år av samisk politisk organisering Mer om oss Vår forskning Samverka med oss Seminarier

Buerestbåhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Vårsommaren har anlänt på Humanisthuset

Vårsommaren har anlänt på Humanisthuset

Under 2017 producerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie Umeå sameförening, åtta årstidsvepor med samiska konstverk och årstider på fyra samiska språk. Veporna är 2,5 x 5 meter stora och pryder Humanisthusets fasad på Umeå universitets campus.


SR: Om hur de samiska skolorna fungerar idag

Charlotta Svonni, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet, medverkar i Sveriges radios Nordegren och Epstein i P1, kring frågan om hur de samiska skolorna fungerar idag.


Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

”Förmödrar och föregångare - Kvinnor som går före” var temat för Lars Thomasson-symposiet 2017 som anordnades för femte gången av Vaartoe – Centrum för samisk forskning Symposiet sammanföll i år med den internationella kvinnodagen, 8 mars.


Vardagsrasism mot samer uppmärksammas

Anna-Lill Drugge som är forskare vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet intervjuas i samband med Sameradions och SVT Sápmis uppmärksammande av vardagsrasismen mot samer.


Nyheter

Samiska årstider uppmärksammas vid Ubmejen universitiähta/Umeå universitet

2017-07-12
Under 2017 producerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie U...

Humaniora sätter människan i centrum

2017-06-12
Den 1 juli tillträder professor Åsa Karlsson Sjögren som ny dekan vid den humanistiska fakulteten, Umeå universitet. I en intervju berättar hon om sin...

Vårsommaren har anlänt på Humanisthuset

2017-05-19
Under 2017 producerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie U...

VK: Kamp mot kolonisering

2017-05-09
Antologin "Samisk kamp, kulturförmedling och rättviserörelse", med etnologen Marianne Liliequist och Coppélie Cocq, docent i samiska studier, båda Ume...

Fler nyheter
Sidansvarig: Åsa Össbo

Utskriftsversion