Till umu.se
Mer om oss Vår forskning Samverka med oss Seminarier

Buerestbåhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Fulbright Arctic Initiative stipendium till Petter Stoor

Petter Stoor har tilldelats ett stipendium av Fulbright Arctic Initiative. Petter är psykolog och doktorand vid SANKS, Finnmarkssykehuset med placering på Vaarote – Centrum för samisk forskning.


Debatt: Nyansera debatten om makten

Debattinlägg i NSD. Kristina Sehlin MacNeil, Charlotta Svonni, Åsa Össbo: Nyansera debatten om makten


Vaartoe håller Lars Thomasson symposium

Vaartoe håller Lars Thomasson symposium

Under samiska veckan bidrar Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, med sitt årligt återkommande Lars Thomasson-symposium. Årets sammankomst har ingen mindre än Lars Thomasson själv som tema.


Om statliga regleringar av renskötsel och skolgång bland samer

I en artikel i World Policy Journal skriver doktoranden Charlotta Svonni, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, om hur svenska regeringar i århundraden har reglerat renskötsel och skolgång som ett sätt att kontrollera den samiska befolkningen.


Japansk vecka på campus

Japansk vecka på campus

I år firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. För att uppmärksamma det anordnas en japansk vecka på campus för medarbetare och studenter. Veckan bjuder på föreläsningar, filmvisning och prova på-aktiviteter. Universitetet får också besök av en delegation från Hokkaido University som förlägger en konferens här med tema Arktis och urfolk.


Nyheter

Värd för seminarium om nordiska universitetens roll i det nya Arktis

2018-04-23
Den 25–26 april är universitetet värd för ett nordiskt rådsmöte samt ett seminarium med temat The Nordic universities role in the new Arctic. De inbju...

Fulbright Arctic Initiative stipendium till Petter Stoor

2018-04-10
Petter Stoor har tilldelats ett stipendium av Fulbright Arctic Initiative. Petter är psykolog och doktorand vid SANKS, Finnmarkssykehuset med placerin...

Debatt: Nyansera debatten om makten

2018-04-09
Debattinlägg i NSD. Kristina Sehlin MacNeil, Charlotta Svonni, Åsa Össbo: Nyansera debatten om makten

SR: Gemensamt forskningsprojekt om samer och ainufolket

2018-03-07
Umeå och Vaartoe har haft besök av en delegation från Hokkaido universitet i Sapporo, Japan. En av forskarna är Kunihiko Yoshida, professor i civilrät...

Fler nyheter